Maashorst aan de slag met Centrumvisie Uden

Gepubliceerd op: dinsdag 31 mei 2022 | 11:02

Het verfraaien van minder mooie plekken, starten met het vergroenen van de gevels, en het aanpakken van leegstand: dat zijn enkele onderdelen uit het uitvoeringsprogramma dat hoort bij de Centrumvisie Uden, dat vast is gesteld door het college van Burgemeester en Wethouders.

In juli 2021 is de Centrumvisie Uden, breed gesteund door alle partijen, door de toenmalige gemeenteraad van Uden vastgesteld. In maart ging de raad van Maashorst akkoord met een budget van € 300.000,- in 2022 voor het uitvoeringsprogramma. Wethouder Gijs van Heeswijk (Economie en Financiën): 'De Centrumvisie zorgt voor een toekomstbestendig en bruisend centrum, waar het goed wonen, werken, ondernemen en toeven is en dat het verzorgingsgebied van de regio blijft. Daar gaan we nu concreet mee aan de slag

Leegstand
Voor het uitvoeren van de plannen krijgt de stichting Uden Centrum Management (UCM) een subsidie van € 150.000,-. Daarvoor gaan zij zaken uitvoeren als regionale promotie, passantenmonitor, acquisitie, de aankleding van het centrum en een serviceteam. De overige € 150.000,- is met name bestemd voor aanpassingen in de openbare ruimte, vergroenen van gevels, onderzoek naar leegstand in het centrum en hoe daar iets aan kan worden gedaan.

Meedenken
Aan de leden van het Team Uden Centrum (TUC), dat ook betrokken was bij het opstellen van de Centrumvisie, is gevraagd of zij ook mee willen denken over kleine ingrepen in de openbare ruimte, op plekken in het centrum die wel mooier kunnen worden. Ook na dit jaar wordt uitvoering gegeven aan de Centrumvisie Uden. Dit jaar worden hiervoor projectvoorstellen uitgewerkt. Na akkoord van de gemeenteraad worden die vanaf 2023 opgepakt. Hiervoor zijn goede ideeën welkom.

Uden Business Plaza is een initiatief van Business Plaza Nederland. Het doel van Uden Business Plaza is om ondernemers uit de regio Uden een platform te bieden om zich te profileren.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief.

Ontvang periodiek lokaal nieuws, uitnodigingen voor evenementen, vacatures en aanbiedingen.

*  Website URL